Alytaus aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpo stoties ir 400 kV atvirosios skirstyklos statybos projektas

 Alytaus aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpo stoties ir 400 kV atvirosios skirstyklos statybos projektas. 2013-2015 m.

Techninis projektas. Darbo projektas. Išpildomieji brėžiniai. Statinio projekto vykdymo priežiūra. Darbo projekto ekspertizė

Atgal