Projektavimas

Elektros energetikos objektų projektavimas

Sukaupta patirtis ir žmogiškieji resursai šiuo metu įmonei leidžia atlikti pilną spektrą elektros energetikos objektų projektavimo paslaugų – pradedant inžineriniais tyrinėjimais ir baigiant projekto derinimu atsakingose institucijose. Betarpiškas patyrusių įmonės specialistų bendradarbiavimas įgalina operatyviai teikti kokybiškas paslaugas.

Įmonei suteikti leidimai ir atestatai leidžia projektuoti elektros įrenginius iki 400 kV Europos Sąjungoje ir be įtampos ribojimų Rusijos Federacijoje.

Inžineriniai tyrinėjimai

Kompanijos specialistai atlieka:

  • Inžinerinius geodezinius tyrinėjimus;
  • Inžinerinius geologinius tyrinėjimus;
  • Elektros energijos perdavimo linijų (oro ir kabelių) išilginių profilių sudarymą;
  • Specifinės grunto varžos matavimus.
Atgal į pradžią