Primorskaja 220 kV TP rekonstrukcija.

220/10 kV PrimorskajaTP rekonstrukcija. 220/10 kV OL rekontravimas

Darbo projektas. 2009-2010 m.

Atgal